Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị kiểm tra độ thấm hơi nước

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy đo tốc độ truyền hơi nước Labthink C390H

Model: C390H

Máy đo tốc độ truyền hơi nước Labthink C390H được thiết kế và sản xuất dựa trên phương pháp cảm biến hồng ngoại và tuân thủ các yêu cầu của ISO 15106-2 và ASTM F1249. Máy đo tốc độ truyền hơi nước qua màng này có thể dùng để đo tốc độ truyền hơi nước của vật liệu rào cản với đặc tính rào cản độ ẩm cao và trung bình với phạm vi thử nghiệm rộng hiệu quả thử nghiệm cao.

Máy kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước Labthink W3/0120

Model: W3/0120

Máy kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước Labthink W3/0120 dựa trên phương pháp cốc và được áp dụng chuyên nghiệp để kiểm tra tốc độ truyền hơi nước của màng nhựa, màng composites, tấm và các vật liệu khác được sử dụng trong y tế và các ngành công nghiệp khác. Bằng cách kiểm tra tốc độ truyền hơi nước của máy đo tốc độ truyền hơi nước qua màng Labthink W3/0120, chỉ số kỹ thuật của vật liệu có thể được kiểm soát đế đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất.