Sản phẩm

Danh mục

Giao diện xe đa thức

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện xe đa thức IntrepidCS neoVI FIRE 2

Model:

Giao diện xe đa thức IntrepidCS neoVI FIRE 2 cung cấp Ethernet, tám kênh CAN (bao gồm CAN FD) và hai kênh LIN trong một công cụ.