Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị đo khối lượng

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Cân dược phẩm AXIS ATA & ATZ hiệu chuẩn nội bộ

Model: ATA/ ATZ

Cân dược phẩm AXIS ATA & ATZ đáp ứng các yêu cầu bắt buộc tại các hiệu thuốc. Cơ chế không hiệu chuẩn và cơ chế hiệu chuẩn bên trong cho phép tự động kiểm tra độ chính xác và độ chính xác có thể.

Cân trong phòng thí nghiệm AXIS AKA & AKZ

Model: AKA/ AKZ

Cân trong phòng thí nghiệm AXIS AKA & AKZ là cân bằng chuyên nghiệp thế hệ mới với hoạt động đơn giản hóa, nhiều giao diện truyền thông ở tiêu chuẩn và độ chính xác tốt hơn so với loạt cũ. Với màn hình đồ họa và bộ khóa mở rộng cân dành cho phòng thí nghiệm được thiết kế cho các hoạt động trong phòng thí nghiệm phức tạp.

Cân trang sức AXIS ATZ / R

Model: ATZ/ R

Cân trang sức AXIS ATZ / R là một nhóm cân bằng phòng thí nghiệm riêng biệt, được điều chỉnh cho các yêu cầu cụ thể của chi nhánh trang sức. Ngoại trừ số dư mục đích công nghệ, số dư trang sức nên được hợp pháp hóa (xác minh).