Sản phẩm

Danh mục

Tủ đông nhiệt độ cực thấp

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tủ đông ULT nhiệt độ cực thấp Esco Lexicon ® II – Bộ điều khiển vàng

Model:

Tủ đông ULT nhiệt độ cực thấp Esco Lexicon ® II - bộ điều khiển vàng (-50 ° C đến -86 ° C) được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học để lưu trữ lâu dài các mẫu. Vì tủ đông ULT của Esco thường được vận hành ở -80 ° C liên tục trong nhiều năm nên độ tin cậy là điều tối quan trọng đối với các nhà nghiên cứu.

Tủ đông nhiệt độ cực thấp Lexicon ® II – Bộ điều khiển bạc

Model:

Tủ đông nhiệt độ cực thấp Lexicon ® II - Bộ điều khiển bạc (ULT) (-50 ° C đến -86 ° C) được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học để lưu trữ lâu dài các mẫu. Vì tủ đông ULT thường được vận hành ở -80 ° C liên tục trong nhiều năm nên độ tin cậy là điều tối quan trọng đối với các nhà nghiên cứu.