Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị phân tích đa năng

Hiển thị 1–6 của 7 kết quả

Máy phân tích đa thông số cầm tay REX DZB-712 độ chính xác cao

Model:

Máy phân tích đa thông số cầm tay ​INESA REX DZB-712 độ chính xác cao có kích thước nhỏ và đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy phân tích đa  năng di động INESA REX DZB-712 này cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy phân tích đa năng cầm tay INESA REX DZB-712L

Model:

Máy phân tích đa năng cầm tay INESA REX DZB-712L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy phân tích đa thông số pH / EC / DO INESA REX DZB-712L này cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của bạn.

Máy phân tích đa thông số di động INESA REX DZB-718L

Model:

Máy phân tích đa thông số di động INESA REX DZB-718L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Thiết bị phân tích đa năng cầm tay INESA REX DZB-718L này cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của bạn.

Đồng hồ phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-706

Model:

Đồng hồ phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-706 cho phép bạn thực hiện đa chức năng đo lường và phân tích trên cùng một thiết bị. Máy phân tích đa năng để bàn INESA REX DZS-706 này cho phép bạn đo đo độ pH, Nhiệt độ, Độ dẫn điện và ORP hoặc Oxy hòa tan . . .

Máy phân tích đa năng để bàn INESA REX DZS-708

Model:

Máy phân tích đa năng để bàn INESA REX DZS-708 cho phép bạn thực hiện phép đo và phân tích đa chức năng trên một thiết bị. Thiết bị phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-708 cho phép bạn thực hiện các phép đo và phân tích độ pH, Nhiệt độ, Độ dẫn điện và ORP hoặc Oxy hòa tan.

Máy phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-708L

Model:

Máy phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-708L cho phép bạn thực hiện phép đo và phân tích đa chức năng trên cùng một thiết bị. Máy phân tích đa năng INESA REX DZS-708L để đo Độ dẫn nhiệt, dẫn điện, độ pH và ORP hoặc Oxy hòa tan . . .