Sản phẩm

Danh mục

Máy kiểm tra cuộn dây xung

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy kiểm tra cuộn dây xung MICROTEST dòng 7750

Model: 7750-5E / 7750-5H / 7750-5S / 7750-1S / 7750-10S

Máy kiểm tra cuộn dây xung MICROTEST dòng 7750 cung cấp đầu ra điện áp xung 1200V/5200V/10000V và sử dụng công nghệ lấy mẫu tốc độ cao ở 200 MHz/9 bit.

  • Độ tự cảm thấp nhất ( ≥0,1μH)
  • Chức năng bù điện áp
  • Hiệu chuẩn điện áp cao
  • Điện áp xung lập trình
  • So sánh tổng diện tích
  • So sánh diện tích vi sai
  • So sánh CORONA
  • So sánh LAPLACIAN.

Máy kiểm tra xung động MICROTEST 7720 5kV 8 kênh

Model: 7720

Máy kiểm tra xung động MICROTEST 7720 5kV 8 kênh cung cấp việc so sánh các hàm dạng sóng, ví dụ: Vùng dưới tỷ lệ đường cong, Tỷ lệ kích thước vùng, Chênh lệch thời gian điện áp; và bạn có thể sử dụng con trỏ để chọn phạm vi so sánh mong muốn để bao gồm tất cả các khác biệt về dạng sóng được tạo bởi tính chất điện sau đó phát hiện một thành phần bị lỗi.

Lưu ý: Chuỗi sản phẩm này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 và các dịch vụ sản phẩm sẽ tiếp tục kéo dài thêm 5 năm nữa. Model thay thế là MICROTEST dòng 7750.

Máy đo cuộn dây xung MICROTEST 7710 10kV 2 kênh

Model: 7710

Máy đo cuộn dây xung MICROTEST 7710 10kV 2 kênh: Cuộn dây được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như máy biến áp, động cơ, máy phát điện, cuộn dây đánh lửa cho ô tô và xe máy, rơle, nam châm điện, bộ lọc và các cuộn cảm khác nhau, gần như tất cả các sản phẩm điện và điện tử phải sử dụng cuộn dây. Tuy nhiên, cuộn dây không có quy trình sản xuất tự động hoàn chỉnh như các linh kiện điện tử tiêu chuẩn và dây tráng men hiện tại không có lỗi trong quá trình sản xuất cũng như không đảm bảo chất lượng 100%. 7710 là máy đo cuộn dây xung 10KV 2 kênh cung cấp việc so sánh các hàm dạng sóng.

Lưu ý: Chuỗi sản phẩm này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 và các dịch vụ sản phẩm sẽ tiếp tục kéo dài thêm 5 năm nữa. Model thay thế là MICROTEST dòng 7750.

Máy kiểm tra xung cao áp MICROTEST 7700 5kV 2 kênh

Model: 7700

Máy kiểm tra xung cao áp MICROTEST 7700 5kV 2 kênh: Cuộn dây được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như máy biến áp, động cơ, máy phát điện, cuộn dây đánh lửa cho ô tô và xe máy, rơle, nam châm điện, bộ lọc và các cuộn cảm khác nhau, gần như tất cả các sản phẩm điện và điện tử phải sử dụng cuộn dây. Tuy nhiên, cuộn dây không có quy trình sản xuất tự động hoàn chỉnh như các linh kiện điện tử tiêu chuẩn và dây tráng men hiện tại không có lỗi trong quá trình sản xuất cũng như không đảm bảo chất lượng 100%. 7700 là máy đo cuộn dây xung 5KV 2 kênh cung cấp việc so sánh các hàm dạng sóng.

Lưu ý: Chuỗi sản phẩm này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 và các dịch vụ sản phẩm sẽ tiếp tục kéo dài thêm 5 năm nữa. Model thay thế là MICROTEST dòng 7750.

Máy thử xung điện MICROTEST 7713 10kV 2 kênh

Model: 7713

Máy thử xung điện MICROTEST 7713 10kV 2 kênh là máy thử cuộn dây 10KV 2 kênh và có thể đo độ tự cảm xuống 0,5uH; cũng như phóng đại sóng hài tần số cao để ngăn chặn sự chập chờn giữa các lớp của cuộn dây. Corona nhẹ xảy ra giữa các cuộn dây sẽ tạo ra sóng hài với biên độ nhỏ và tần số cao (> 10 MHz).

Lưu ý: Chuỗi sản phẩm này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 và các dịch vụ sản phẩm sẽ tiếp tục kéo dài thêm 5 năm nữa. Model thay thế là MICROTEST dòng 7750.

Máy thử nghiệm xung cao áp MICROTEST 7703 5kV 2 kênh

Model: 7703

Máy thử nghiệm xung cao áp MICROTEST 7703 là máy thử cuộn dây 5KV 2 kênh và có thể đo độ tự cảm xuống 0,5uH cũng như phóng đại sóng hài tần số cao để ngăn chặn sự chập chờn giữa các lớp của cuộn dây.

Lưu ý: Chuỗi sản phẩm này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 và các dịch vụ sản phẩm sẽ tiếp tục kéo dài thêm 5 năm nữa. Model thay thế là MICROTEST dòng 7750.