Sản phẩm

Danh mục

Hệ thống kiểm tra Rotor động cơ

Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống kiểm tra Rotor động cơ MICROTEST MT-6920 (24/48 Kênh)

Model: MT-6920

Hệ thống kiểm tra Rotor động cơ MICROTEST MT-6920 cho phép cấu hình tất cả các tham số đo và cung cấp các kênh kiểm tra 24/48.

Phần mềm PC bên ngoài cho phép truy cập trực tiếp theo thời gian thực vào kết quả kiểm tra từ 6920, cũng như tạo báo cáo và tải trực tiếp kết quả kiểm tra lên cơ sở dữ liệu.

  • 24/48 kênh
  • Hipot/Dòng điện rò rỉ
  • Vật liệu chống điện
  • Kiểm tra ngắn lớp cuộn dây
  • Kiểm tra hàn điện trở
  • Kiểm tra điện cảm
  • Tệp lưu trữ lên tới 100 bộ
  • Phần mềm phân tích dữ liệu kết nối PC có sẵn.