Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị kiểm tra thử nghiệm xé

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy thử xé Labthink SLY-S1 Elmendorf

Model: SLY-S1

Máy thử xé Labthink SLY-S1 Elmendorf được thiết kế cho thử nghiệm màng, tấm PVC dẻo, PVDC, màng chống thấm, vật liệu dệt, polypropylen, polyester, giấy, bìa cứng, vải dệt và vải không dệt. Từ đó người sản xuất có thể biết được độ bền kéo xé của vật liệu cũng như sản phẩm hiện tại giúp đánh giá khách quan tình trạng chất lượng sản phẩm, đồng thời đưa ra các phương án cải tiến giúp nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.