Sản phẩm

Danh mục

Nhà sản xuất MICROTEST

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hệ thống kiểm tra máy biến áp tự động MICROTEST ATP-9560 (Nguồn AC 3 trong 1)

Model: ATP-9560

Hệ thống kiểm tra máy biến áp tự động MICROTEST ATP-9560 (Nguồn AC 3 trong 1) là một hệ thống đo lường toàn diện, tích hợp các đặc tính điện áp thấp và kiểm tra tuân thủ an toàn vào một hệ thống duy nhất.

 • Kiểm tra điện áp thấp
 • Hi pot/Thử nghiệm cách điện
 • Kiểm tra xung (Ngắn mạch lớp)
 • 21 kênh
 • Tần số kiểm tra (200k/500k/1 MHz)
 • Điện áp xoay chiều đầu ra 5000V
 • Đầu ra điện áp DC 6000V
 • Điện trở cách điện 12000MΩ
 • Dòng điện kích thích/Điện áp mạch hở/Công suất không tải.

Hệ thống kiểm tra biến áp 3 trong 1 MICROTEST 626X+7605+7721 (Điện áp thấp + An toàn + Xung)

Model: 626X+7605+7721

Hệ thống kiểm tra biến áp 3 trong 1 MICROTEST 626X+7605+7721 là một giải pháp toàn diện kết hợp thử nghiệm đặc tính điện áp thấp và thử nghiệm tuân thủ an toàn/thử nghiệm cuộn dây xung.

 • 20 kênh
 • Tần số kiểm tra (200k/500k/1 MHz)
 • Điện áp xoay chiều đầu ra AC 5000V
 • Đầu ra điện áp DC 6000V
 • Điện trở cách điện 12000MΩ.

Hệ thống kiểm tra máy biến áp 2 trong 1 MICROTEST 626X+7631 (Điện áp thấp + An toàn)

Model: 626X+7631

Hệ thống kiểm tra máy biến áp 2 trong 1 MICROTEST 626X+7631(Điện áp thấp + An toàn) cung cấp 20 kênh thử nghiệm và tích hợp thử nghiệm điện áp thấp (bao gồm độ tự cảm, độ tự cảm rò rỉ, điện trở, điện dung, v.v.) với thử nghiệm cách điện điện áp AC/DC (lên đến 5000V/6000V).

 • 20 kênh
 • Tần số kiểm tra (200k/500k/1 MHz)
 • Điện áp xoay chiều đầu ra 5000V
 • Đầu ra điện áp DC 6000V
 • Điện trở cách điện 12000MΩ.