Sản phẩm

Danh mục

Liên kết giao tiếp không dây CAN bus (WLAN)

Hiển thị kết quả duy nhất

Liên kết giao tiếp không dây CAN bus (WLAN) hiệu suất cao Kvaser BlackBird v2

Model: EAN: 73-30130-00671-3

Liên kết giao tiếp không dây CAN bus (WLAN) hiệu suất cao Kvaser BlackBird v2 là một giải pháp mạng WLAN mạnh mẽ và linh hoạt hơn so với giải pháp BlackBird gốc của Kvaser

Kvaser BlackBird v2 tích hợp một chip radio mới với phạm vi tốt hơn tới 75%.

  • Phiên bản WLAN 802.11b/g/n.
  • Tăng tới 75% phạm vi.
  • Hoạt động ở chế độ "AdHoc" và "Infrastructure"
  • Tin nhắn được đánh dấu thời gian và đồng bộ hóa với độ chính xác 25 micro giây.
  • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO 11898-2).
  • Hỗ trợ định danh 11 bit và 29 bit.