Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị kiểm tra độ thấm hơi nước bằng phương pháp trọng lực

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước Labthink W3/0120

Model: W3/0120

Máy kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước Labthink W3/0120 dựa trên phương pháp cốc và được áp dụng chuyên nghiệp để kiểm tra tốc độ truyền hơi nước của màng nhựa, màng composites, tấm và các vật liệu khác được sử dụng trong y tế và các ngành công nghiệp khác. Bằng cách kiểm tra tốc độ truyền hơi nước của máy đo tốc độ truyền hơi nước qua màng Labthink W3/0120, chỉ số kỹ thuật của vật liệu có thể được kiểm soát đế đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất.