Sản phẩm

Danh mục

PCI

Hiển thị 1–6 của 9 kết quả

Giao diện CAN tốc độ cao đơn kênh Kvaser PCIcanx II HS

Model: EAN: 73-30130-00344-6

Giao diện CAN tốc độ cao đơn kênh Kvaser PCIcanx II HS là bo mạch giao diện CAN (mạng vùng điều khiển) cho bus PCI-X và PCI. Nó có một bộ vi điều khiển trên bo mạch để giảm tải cho CPU chính của bạn và cách ly điện để bảo vệ chống lại đột biến điện áp.

 • Tuân thủ theo PCI 2.3.
 • Hỗ trợ CAN 2.0 A và 2.0 B (active).
 • Mạch trình điều khiển tương thích ISO 11898 tốc độ cao, hỗ trợ tốc độ bit lên đến 1 Mbit/s.
 • Tần số dao động 16 MHz CAN.

Giao diện CAN hai kênh tốc độ cao Kvaser PCIcanx II HS/HS

Model: EAN: 73-30130-00343-9

Giao diện CAN hai kênh tốc độ cao Kvaser PCIcanx II HS / HS là bo mạch giao diện CAN (mạng vùng điều khiển) cho bus PCI-X và PCI. Nó có một bộ vi điều khiển trên bo mạch để giảm tải cho CPU chính của bạn và cách ly điện để bảo vệ chống lại đột biến điện áp.

 • Tuân theo PCI 2.3
 • Hỗ trợ CAN 2.0 A và 2.0 B (active).
 • Mạch trình điều khiển tương thích ISO 11898 tốc độ cao, hỗ trợ tốc độ bit lên đến 1 Mbit/s.
 • Tần số dao động 16 MHz CAN.

Giao diện Mini PCI Express kênh đôi CAN/CAN FD Kvaser Mini PCI Express 2xHS v2

Model: EAN: 73-30130-01029-1

Giao diện Mini PCI Express kênh đôi Kvaser Mini PCI Express 2xHS v2 là một giao diện CAN thời gian thực nhỏ (30 x 51mm), nhưng tiên tiến, bổ sung thêm hai kênh CAN hoặc CAN FD tốc độ cao cho bất kỳ máy tính tiêu chuẩn nào có khả năng mini PCI Express.

 • Hai kết nối CAN tốc độ cao (tuân theo ISO 11898-2), hỗ trợ tốc độ bit từ 50 đến 1000 kbit/s cho Classical CAN và lên đến 8Mbit/s cho CAN FD
 • Tốc độ truyền cao lên đến 20000 tin nhắn/s.
 • Dấu thời gian chính xác 1 µs.
 • Phù hợp với EN 61000-6-2: 2005, chỉ định khả năng miễn nhiễm EMC cho môi trường công nghiệp.

Giao diện Mini PCI Express đơn kênh CAN/CAN FD Kvaser Mini PCI Express HS v2

Model: EAN: 73-30130-01038-3

Giao diện Mini PCI Express đơn kênh Kvaser Mini PCI Express HS v2 là một giao diện CAN thời gian thực nhỏ (30 x 51mm) nhưng tiên tiến, bổ sung thêm một kênh CAN hoặc CAN FD tốc độ cao cho bất kỳ máy tính tiêu chuẩn nào có khả năng mini PCI Express.

 • Kết nối CAN tốc độ cao (tuân theo ISO 11898-2), hỗ trợ tốc độ bit từ 50 đến 1000 kbit/s cho CAN Cổ điển và lên đến 8Mbit/s cho CAN FD.
 • Tốc độ truyền cao lên đến 20000 tin nhắn/s.
 • Dấu thời gian chính xác 1μs.
 • Phù hợp với EN 61000-6-2: 2005, chỉ định khả năng miễn nhiễm EMC cho môi trường công nghiệp.

Giao diện kênh đôi Mini PCI tốc độ cao CAN/CAN FD Kvaser Mini PCI Express 2xHS

Model: EAN: 73-30130-00743-7

Với kích thước 30 x 51mm, Giao diện kênh đôi Mini PCI Kvaser Mini PCI Express 2xHS là một bo mạch bổ sung CAN (mạng vùng điều khiển) tích hợp cao, bổ sung thêm hai kênh CAN tốc độ cao cho bất kỳ bo mạch máy tính tiêu chuẩn nào có khả năng PCI Express mini.

 • Hỗ trợ tốc độ bit từ 40 đến 1000 kbit/s và tốc độ truyền CAN lên đến 20000 tin nhắn /s.
 • Độ chính xác của tem thời gian là 25μs.
 • Phù hợp với EN 61000-6-2: 2005, chỉ định khả năng miễn nhiễm EMC cho môi trường công nghiệp.

Giao diện CAN Mini PCI tốc độ cao đơn kênh Kvaser Mini PCI Express HS

Model: EAN: 73-30130-00688-1

Giao diện CAN Mini PCI Kvaser Mini PCI Express HS là một bo mạch bổ sung CAN (mạng vùng điều khiển) tích hợp cao cho phép các nhà phát triển hệ thống nhúng thêm chức năng CAN vào bất kỳ bo mạch máy tính tiêu chuẩn nào có khả năng mini PCI Express.

 • Hỗ trợ tốc độ bit từ 40 đến 1,000 kbit/s and và tốc độ truyền CAN lên đến 20,000 tin nhắn/giây.
 • Độ chính xác của tem thời gian là 25μs.
 • Phù hợp với EN 61000-6-2: 2005, chỉ định khả năng miễn nhiễm EMC cho môi trường công nghiệp.