Sản phẩm

Danh mục

Máy chuẩn độ Karl Fischer

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hệ thống chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-502

Model:

Hệ thống chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-502 có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và cung cấp phép đo chính xác cao và quản lý dữ liệu kết quả. Máy chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-502 là máy phân tích tự động hàng đầu được tích hợp trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác.

Máy chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-504

Model:

Máy chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-504 là máy phân tích tự động hàng đầu được tích hợp trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác Phương pháp chuẩn độ của hệ thống chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-504 này có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và cung cấp độ chính xác cao cho phép đo và quản lý dữ liệu kết quả và đo lường với độ chính xác cao.