Sản phẩm

Danh mục

Máy phân tích đa năng cầm tay

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Máy phân tích đa thông số cầm tay REX DZB-712 độ chính xác cao

Model:

Máy phân tích đa thông số cầm tay ​INESA REX DZB-712 độ chính xác cao có kích thước nhỏ và đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy phân tích đa  năng di động INESA REX DZB-712 này cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy phân tích đa năng cầm tay INESA REX DZB-712L

Model:

Máy phân tích đa năng cầm tay INESA REX DZB-712L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy phân tích đa thông số pH / EC / DO INESA REX DZB-712L này cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của bạn.

Máy phân tích đa thông số di động INESA REX DZB-718L

Model:

Máy phân tích đa thông số di động INESA REX DZB-718L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Thiết bị phân tích đa năng cầm tay INESA REX DZB-718L này cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của bạn.