Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị đo khối lượng ngành kim hoàn

Hiển thị kết quả duy nhất

Cân trang sức AXIS ATZ / R

Model: ATZ/ R

Cân trang sức AXIS ATZ / R là một nhóm cân bằng phòng thí nghiệm riêng biệt, được điều chỉnh cho các yêu cầu cụ thể của chi nhánh trang sức. Ngoại trừ số dư mục đích công nghệ, số dư trang sức nên được hợp pháp hóa (xác minh).