Sản phẩm

Danh mục

Cầu nối CAN không dây

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Cầu nối CAN không dây sử dụng đầu nối M12 kín nước và bụi Kvaser Air Bridge Light HS M12 không cần cấu hình

Model: EAN: 73-30130-01141-0

Cầu nối CAN không dây sử dụng đầu nối M12 kín nước và bụi Kvaser Air Bridge Light HS M12 không cần cấu hình (EAN: 73-30130-01141-0) để kết nối mạng CAN.

Kvaser Air Bridge Light HS M12 bao gồm một cặp thiết bị "cắm và chạy"  được định cấu hình sẵn, với ăng-ten tích hợp và vỏ chắc chắn đảm bảo trao đổi nhanh dữ liệu CAN thô trong các tình huống làm cho kết nối có dây không phù hợp hoặc khó khăn, chẳng hạn như cáp CAN mang lại trải nghiệm mài mòn môi trường cao.

 • Một cặp đơn vị Kvaser Air Bridge Light HS M12 được định cấu hình trước tạo liên kết vô tuyến điểm-điểm giữa hai mạng CAN.
 • Giao thức độc quyền 2,4 GHz.
 • Tự động phát hiện tốc độ truyền (125K, 250K, 500K, 1M).
 • Hỗ trợ cả định danh 11 bit (CAN 2.0A) và 29 bit (CAN 2.0B active).
 • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit / s.
 • Đầu nối M12 chống bụi và nước trên mỗi thiết bị.
 • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động mở rộng từ -40 đến +70 ° C.

Cầu nối CAN không dây sử dụng đầu nối M12 kín nước và bụi Kvaser Air Bridge Light HS M12 (FCC) không cần cấu hình

Model: EAN: 73-30130-01148-9

Cầu nối CAN không dây sử dụng đầu nối M12 kín nước và bụi Kvaser Air Bridge Light HS M12 (FCC) không cần cấu hình để kết nối mạng CAN.

Kvaser Air Bridge Light HS M12 (FCC) bao gồm một cặp thiết bị "cắm và chạy"  được định cấu hình sẵn, với ăng-ten tích hợp và vỏ chắc chắn đảm bảo trao đổi nhanh dữ liệu CAN thô trong các tình huống làm cho kết nối có dây không phù hợp hoặc khó khăn, chẳng hạn như cáp CAN mang lại trải nghiệm mài mòn môi trường cao.

 • Một cặp đơn vị Kvaser Air Bridge Light HS M12 (FCC) được định cấu hình trước tạo liên kết vô tuyến điểm-điểm giữa hai mạng CAN.
 • Giao thức độc quyền 2,4 GHz.
 • Tự động phát hiện tốc độ truyền (125K, 250K, 500K, 1M).
 • Hỗ trợ cả định danh 11 bit (CAN 2.0A) và 29 bit (CAN 2.0B active).
 • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit / s.
 • Đầu nối M12 chống bụi và nước trên mỗi thiết bị.
 • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động mở rộng từ -40 đến +70 ° C.

Cầu nối CAN không dây Kvaser Air Bridge Light HS (FCC) không cần cấu hình

Model: EAN: 73-30130-01008-6

Cầu nối CAN không dây Kvaser Air Bridge Light HS (FCC) không cần cấu hình đạt được độ trễ có thể dự đoán được, mà không ảnh hưởng đến độ ổn định hoặc phạm vi.

Kvaser Air Bridge Light HS (FCC) gồm một cặp thiết bị "cắm và chạy" được định cấu hình sẵn để nhanh chóng trao đổi dữ liệu CAN thô.

 • Một cặp thiết bị "cắm và chạy", được cấu hình sẵn hoạt động như một cầu nối CAN không dây.
 • Phát hiện Baudrate tự động (125K, 250K, 500K, 1M).
 • Giao thức độc quyền 2,4 GHz.
 • Kết nối CAN tốc độ cao (tuân thủ ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit / s.
 • Hỗ trợ cả định danh 11 bit (CAN2.0A) và 29 bit (CAN 2.0B active).

Cầu nối CAN không dây không cần cấu hình Kvaser Air Bridge Light HS

Model: EAN: 73-30130-00808-3

Cầu nối CAN không dây không cần cấu hình Kvaser Air Bridge Light HS được thiết kế cho các môi trường hoặc tình huống khiến kết nối có dây không phù hợp hoặc gặp khó khăn, ví dụ như giữa hai bộ phận chuyển động.

 • Hoạt động như một cầu nối CAN không dây.
 • Phát hiện tốc độ truyền tín hiệu tự động (125K, 250K, 500K, 1M).
 • Giao thức độc quyền 2,4 GHz.
 • Kết nối CAN tốc độ cao (tuân thủ ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit / s.
 • Hỗ trợ cả định danh 11 bit (CAN2.0A) và 29 bit (CAN 2.0B hoạt động).