Sản phẩm

Danh mục

Máy phân tích đa năng để bàn

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đồng hồ phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-706

Model:

Đồng hồ phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-706 cho phép bạn thực hiện đa chức năng đo lường và phân tích trên cùng một thiết bị. Máy phân tích đa năng để bàn INESA REX DZS-706 này cho phép bạn đo đo độ pH, Nhiệt độ, Độ dẫn điện và ORP hoặc Oxy hòa tan . . .

Máy phân tích đa năng để bàn INESA REX DZS-708

Model:

Máy phân tích đa năng để bàn INESA REX DZS-708 cho phép bạn thực hiện phép đo và phân tích đa chức năng trên một thiết bị. Thiết bị phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-708 cho phép bạn thực hiện các phép đo và phân tích độ pH, Nhiệt độ, Độ dẫn điện và ORP hoặc Oxy hòa tan.

Máy phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-708L

Model:

Máy phân tích đa thông số để bàn INESA REX DZS-708L cho phép bạn thực hiện phép đo và phân tích đa chức năng trên cùng một thiết bị. Máy phân tích đa năng INESA REX DZS-708L để đo Độ dẫn nhiệt, dẫn điện, độ pH và ORP hoặc Oxy hòa tan . . .