Sản phẩm

Danh mục

Máy chuẩn độ điện thế

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy chuẩn độ chính xác INESA REX ZDJ-2

Model:

Máy chuẩn độ chính xác INESA REX ZDJ-2 là máy phân tích tự động, đáp ứng yêu cầu và tích hợp hàng đầu trong phòng thí nghiệm để chuẩn độ chính xác. Phương pháp chuẩn độ này của INESA REX ZDJ-2 có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và cung cấp phép đo chính xác cao và quản lý dữ liệu kết quả.

Máy chuẩn độ INESA REX ZDJ-4B nhỏ gọn

Model:

Máy chuẩn độ INESA REX ZDJ-4B nhỏ gọn là một máy phân tích tự động hàng đầu được tích hợp trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác. Phương pháp chuẩn độ này có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và cung cấp phép đo chính xác cao và quản lý dữ liệu của bạn.

Máy chuẩn độ điện thế đa năng INESA REX ZDJ-4A

Model:

Máy chuẩn độ điện thế đa năng INESA REX ZDJ-4A là một máy phân tích tự động tích hợp hàng đầu trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác Máy chuẩn độ đa năng INESA REX ZDJ-4A thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ và mang lại khả năng quản lý dữ liệu kết quả và đo lường với độ chính xác cao.

Máy chuẩn độ điện thế INESA REX ZDJ-5B

Model:

Máy chuẩn độ điện thế INESA REX ZDJ-5B là một máy phân tích tự động hàng đầu được tích hợp trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác. Phương pháp chuẩn độ này của thiết bị chuẩn độ chính xác INESA REX ZDJ-5B có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và mang lại khả năng quản lý dữ liệu kết quả và đo lường với độ chính xác cao.