Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị đo khối lượng ngành y tế

Hiển thị kết quả duy nhất

Cân dược phẩm AXIS ATA & ATZ hiệu chuẩn nội bộ

Model: ATA/ ATZ

Cân dược phẩm AXIS ATA & ATZ đáp ứng các yêu cầu bắt buộc tại các hiệu thuốc. Cơ chế không hiệu chuẩn và cơ chế hiệu chuẩn bên trong cho phép tự động kiểm tra độ chính xác và độ chính xác có thể.