Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị kiểm tra bao bì y tế

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy kiểm tra bao bì y tế Labthink MED-01

Model: MED01

Máy kiểm tra bao bì y tế Labthink MED-01 chuyên nghiệp có thể dùng để xác định tính chất lực của các vật liệu đóng gói y tế khác nhau, với độ chính xác cao ( tốt hơn 0.5% so với toàn bộ thang đo ) và nhiều phạm vi thử nghiệm khác. Thiết bị Labthink MED-01 được thiết kế với 16 chế độ thử nghiệm độc lập và chế độ thử nghiệm kéo dài và nén hai chiều, có thể đáp ứng được các yêu cầu thử nghiệm khác nhau. Sản phẩm cần thiết cho các quá trình sản xuất bao bì đặc biệt là sản xuất bao bì Y tế đòi hỏi độ chính xác an toàn và độ tin cậy của sản phẩm.