Sản phẩm

Danh mục

Máy kiểm tra độ bền kéo đa năng

Hiển thị 1–6 của 7 kết quả

Máy kiểm tra đa năng PCE-UTU 100

Model: PCE-UTU 100

Máy kiểm tra đa năng PCE-UTU 100 là thiết bị kiểm tra chuyên nghiệp để kiểm tra độ bền kéo, nén và uốn. Bằng các phương pháp thử nghiệm này, băng thử nghiệm vật liệu PCE-UTU 100 có thể xác định các đặc tính vật liệu quan trọng, ví dụ độ giãn dài, cường độ năng suất hoặc độ bền kéo của mẫu. Với Máy kiểm tra đa năng PCE-UTU 100 kiểm tra độ bền kéo với lực tối đa 100 kN là có thể.
 • Phạm vi đo: 2 ... 100 kN
 • Lớp chính xác: 0,5
 • Tùy chọn cấu hình mở rộng
 • Động cơ DC được điều khiển.

Máy kiểm tra vật liệu đa năng PCE-UTU 50

Model: PCE-UTU 50

Máy kiểm tra vật liệu đa năng PCE-UTU 50 là thiết bị kiểm tra chuyên nghiệp để kiểm tra các thử nghiệm độ bền kéo, nén và uốn. Bằng các phương pháp thử nghiệm này, băng thử nghiệm vật liệu PCE-UTU 50 có thể xác định các đặc tính vật liệu quan trọng, ví dụ độ giãn dài, cường độ năng suất hoặc độ bền kéo của mẫu. Với Máy kiểm tra đa năng PCE-UTU 50 kiểm tra độ bền kéo với lực tối đa có thể lên tới 50 kN.
 • Phạm vi đo: 1 ... 50 kN
 • Lớp chính xác: 0,5
 • Tùy chọn cấu hình mở rộng
 • Động cơ DC được điều khiển.

Máy kiểm tra đa năng PCE-UTU 30

Model: PCE-UTU 30

Máy kiểm tra đa năng PCE-UTU 30 là máy kiểm tra chuyên nghiệp để kiểm tra các thử nghiệm độ bền kéo, nén và uốn. Bằng các phương pháp thử nghiệm này, băng thử nghiệm vật liệu PCE-UTU có thể xác định các đặc tính vật liệu quan trọng, ví dụ độ giãn dài, cường độ năng suất hoặc độ bền kéo của mẫu. Với Máy kiểm tra đa năng PCE-UTU 30 kiểm tra độ bền kéo với lực tối đa 30 kN là có thể.
 • Phạm vi đo: 0,6 ... 30 kN
 • Lớp chính xác: 0,5
 • Tùy chọn cấu hình mở rộng
 • Động cơ DC được điều khiển.

Máy kiểm tra độ bền kéo nén đa năng PCE-UTU 10

Model: PCE-UTU 10

Máy kiểm tra độ bền kéo nén đa năng PCE-UTU 10 là máy kiểm tra chuyên nghiệp để kiểm tra các thử nghiệm độ bền kéo, nén và uốn. Bằng các phương pháp thử nghiệm này, băng thử nghiệm vật liệu có thể xác định các đặc tính vật liệu quan trọng, ví dụ độ giãn dài, cường độ năng suất hoặc độ bền kéo của mẫu. Với Máy kiểm tra đa năng PCE-UTU 10 kiểm tra độ bền kéo với lực tối đa 10 kN là có thể.
 • Phạm vi đo: 0,2 ... 10 kN
 • Lớp chính xác: 0,5
 • Tùy chọn cấu hình mở rộng
 • Động cơ DC được điều khiển.

Máy kiểm tra độ bền kéo, nén và uốn của vật liệu PCE-UTU 2

Model: PCE-UTU 2

Máy kiểm tra độ bền kéo, nén và uốn của vật liệu PCE-UTU 2 là máy kiểm tra chuyên nghiệp để kiểm tra các thử nghiệm độ bền kéo, nén và uốn. Bằng các phương pháp thử nghiệm này, băng thử nghiệm vật liệu có thể xác định các đặc tính vật liệu quan trọng, ví dụ độ giãn dài, cường độ năng suất hoặc độ bền kéo của mẫu. Với Máy kiểm tra độ bền PCE-UTU 2, có thể kiểm tra độ bền kéo với lực tối đa là 2 kN.
 • Phạm vi đo: 0,04 ... 2 kN
 • Lớp chính xác: 0,5
 • Tùy chọn cấu hình mở rộng
 • Động cơ DC được điều khiển.

Máy kiểm tra vật liệu đa năng PCE-MTS500

Model: PCE-MTS500

Máy kiểm tra vật liệu đa năng PCE-MTS500 (UTM) được thiết kế để sử dụng kiểm tra lực với các mục: PCE-FB, PCE-FM, PCE-PTR, PCE-DFG và PCE-LFG Series. Máy kiểm tra đa năng PCE-MTS500 cung cấp khả năng kiểm soát và độ ổn định nâng cao trong quá trình thử nghiệm vật liệu. Nó cũng giúp đảm bảo độ chính xác và độ lặp lại của kết quả kiểm tra lực căng và lực nén.
 • Công suất lực 5000 N / 500 kg / 1100 pounds
 • Vận hành tự động hoặc bằng tay (nút ấn)
 • Điều chỉnh tốc độ, di chuyển và tốc độ nạp
 • Kết nối nguồn AC (110 V hoặc 220 V)
 • Thiết kế thép nặng.