Sản phẩm

Danh mục

Máy đo pH cầm tay

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Bút đo pH cầm tay INESA REX PT-11 độ chính xác cao

Model:

Bút đo pH cầm tay INESA REX PT-11 độ chính xác cao có kích thước bỏ túi vô cùng nhỏ gọn và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Bút đo độ pH kỹ thuật số cầm tay INESA REX PT-11 này cũng đáp ứng mọi ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của bạn.

Máy đo pH rượu cầm tay INESA REX PHB 4

Model:

Máy đo pH rượu cầm tay INESA REX PHB 4 có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo độ pH của rượu INESA REX PHB 4 cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy đo pH màn hình LCD cầm tay INESA REX PHBJ-260

Model:

Máy đo pH màn hình LCD cầm tay INESA REX PHBJ-260 thiết kế với kích thước nhỏ và độ bền đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo độ pH cầm tay đa năng INESA REX PHBJ-260 cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình với độ chính xác phép đo rất cao.

Máy đo pH chất lỏng cầm tay INESA REX PHBJ-260F

Model:

Máy đo pH chất lỏng cầm tay INESA REX PHBJ-260F với kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. INESA REX PHBJ-260F cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy đo pH và nhiệt độ cầm tay đa năng INESA REX PHBJ-261L

Model:

Máy đo pH và nhiệt độ cầm tay đa năng INESA REX PHBJ-261L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. INESA REX PHBJ-261L cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.