Sản phẩm

Danh mục

Máy đo oxy hòa tan (DO) cầm tay

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy đo bão hòa DO ATC INESA REX JPB-607A

Model:

Máy đo bão hòa DO ATC INESA REX JPB-607A có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy, cho kết quả các phép đo oxy hoà tan chính xác cao; hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo oxy hoà tan di động INESA REX JPB-607A cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy đo oxy hòa tan cầm tay INESA REX JPBJ-608

Model:

Máy đo oxy hòa tan cầm tay INESA REX JPBJ-608 có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo DO di động INESA REX JPBJ-608 cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy đo DO cầm tay đa năng INESA REX JPBJ-609L

Model:

Máy đo DO cầm tay đa năng INESA REX JPBJ-609L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo oxy hòa tan cầm tay INESA REX JPBJ-609L này với hệ thống vận hành thông minh cung cấp các tính năng bao gồm quản lý người dùng, quản lý hiệu chuẩn, quản lý điện cực , quản lý phương pháp, quản lý dữ liệu, v.v.

Máy đo oxy di động INESA REX JPBL-610L

Model:

Máy đo oxy di động INESA REX JPBL-610L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo DO cầm tay INESA REX JPBL-610L cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.