Sản phẩm

Danh mục

Máy kiểm tra HDT & Vicat

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy đo nhiệt biến dạng HDT & Vicat của vật liệu QT-300B

Model: QT-300B

Máy đo nhiệt biến dạng HDT & Vicat của vật liệu QT-300B vận hành dễ dàng với độ chính xác cao. Nó được sử dụng phổ biến trong các trường cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu khoa học và các đơn vị giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kết quả thử nghiệm rõ ràng và trực quan. Nó sử dụng điều khiển máy tính đơn lẻ, đầu ra điều chỉnh pha PID với cài đặt nhiệt độ giới hạn trên khi nhiệt độ thử nghiệm đạt đến giới hạn.

Máy đo nhiệt độ mềm hoá Vicat & HDT QT-300A

Model: QT-300A

Máy đo nhiệt độ mềm hoá Vicat & HDT QT-300A vận hành dễ dàng với độ chính xác cao. Nó được sử dụng phổ biến trong các trường cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu khoa học và các đơn vị giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kết quả thử nghiệm rõ ràng và trực quan. Nó sử dụng điều khiển máy tính đơn lẻ, đầu ra điều chỉnh pha PID với cài đặt nhiệt độ giới hạn trên khi nhiệt độ thử nghiệm đạt đến giới hạn.