Sản phẩm

Danh mục

Kính hiển vi soi nổi

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Kính hiển vi hình ảnh 3 chiều phóng đại thu phóng liên tục OP-ZTS6

Model: OP-ZTS6

Kính hiển vi hình ảnh 3 chiều phóng đại thu phóng liên tục OP-ZTS6 Metrology là một thiết bị kính hiển vi soi nổi dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 7X ~ 45X.

Kính hiển vi công cụ OP-TMM và OP-TML

Model: OP-TM/ L

Kính hiển vi công cụ OP-TMM và OP-TML Metrology là một thiết bị kính hiển vi soi nổi dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 7X ~ 45X, phạm vi đo: 25 * 25mm đến 50 * 50mm.

Kính hiển vi soi 2 mắt phóng to thu phóng liên tục OP-ZM4

Model: OP-ZM4

Kính hiển vi soi 2 mắt phóng to thu phóng liên tục OP-ZM4 Metrology là một thiết bị kính hiển vi soi nổi dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 6,5X ~ 60X.

Kính hiển vi soi 2 mắt phóng to thu phóng liên tục OP-ZM3

Model: OP-ZM3

Kính hiển vi soi 2 mắt phóng to thu phóng liên tục OP-ZM3 Metrology là một thiết bị kính hiển vi soi nổi dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 6,5X ~ 60X.

Kính hiển vi soi nổi hai mắt sửa độ phóng đại OP-FM

Model: OP-FM Series

Kính hiển vi soi nổi hai mắt sửa độ phóng đại OP-FM Metrology là một thiết bị kính hiển vi soi nổi dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 10X / 40X - 20X / 40X.