Sản phẩm

Danh mục

Kết hợp CAN/LIN

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giao diện kênh đơn linh hoạt Kvaser Hybrid Pro CAN/LIN có thể được chỉ định là CAN hoặc LIN

Model: EAN: 73-30130-01288-2

Giao diện kênh đơn linh hoạt Kvaser Hybrid Pro CAN/LIN (EAN: 73-30130-01288-2) có thể được chỉ định là CAN, CAN / FD hoặc LIN. Điều này làm cho Kvaser Hybrid Pro CAN / LIN trở thành một "giao diện chung" phải có cho mọi kỹ sư liên quan đến truyền thông ô tô!

 • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 5 Mbit/s (với lớp vật lý thích hợp).
 • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO 11898-2) lên đến 1Mbit/s và LIN 2.2A (ISO 17987 Part 1-7) lên đến 20 kbit/s.
 • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.

Giao diện kênh đơn linh hoạt Kvaser Hybrid CAN/LIN có thể được chỉ định là CAN hoặc LIN

Model: EAN: 73-30130-01284-4

Giao diện kênh đơn linh hoạt Kvaser Hybrid CAN/LIN (EAN: 73-30130-01284-4) có thể được chỉ định là CAN hoặc LIN. Điều này làm cho Kvaser Hybrid CAN / LIN trở thành một "giao diện chung" cần phải có cho mọi kỹ sư liên quan đến truyền thông ô tô!

 • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO 11898-2) lên đến 1Mbit/s và LIN 2.2A (ISO 17987 Part 1-7) lên đến 20 kbit/s.
 • Hỗ trợ CAN FD lên đến 5Mbit/s (với triển khai lớp vật lý thích hợp).
 • Hoàn toàn tương thích với 1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.

Giao diện kênh đôi linh hoạt cho CAN, CAN FD và LIN Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN với Chương trình t

Model: EAN: 73-30130-01042-0

Giao diện kênh đôi linh hoạt cho CAN, CAN FD và LIN Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN với Chương trình t (EAN: 73-30130-01042-0) cho phép mỗi kênh được gán độc lập như CAN, CAN FD hoặc LIN. Điều này làm cho Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN trở thành "giao diện phổ quát" phải có cho mọi kỹ sư liên quan đến truyền thông ô tô!

Giao diện Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN cung cấp các tính năng nâng cao như hỗ trợ CAN FD, Silent Mode, Single Shot, Error Frame Generation và đồng bộ hóa đồng hồ tự động Kvaser MagiSync.

 • Hỗ trợ tốc độ cao CAN (ISO11898-2) lên đến 1Mbit/s và LIN 2.2A (ISO 17987 Part 1-7) lên đến 20 kbit/s.
 • Hỗ trợ CAN FD (ISO11898-1) lên đến 5 Mbit/s (với triển khai lớp vật lý chính xác).
 • Có khả năng gửi tới 20000 tin nhắn mỗi giây, trên mỗi kênh CAN, được đánh dấu thời gian với độ chính xác 1 micro giây.
 • Hoàn toàn tương thích với J1939, CAN open, NMEA 2000 và DeviceNet.

Giao diện kênh đôi linh hoạt cho CAN / CAN FD và LIN Kvaser Hybrid 2xCAN/LIN

Model: EAN: 73-30130-00965-3

Giao diện kênh đôi linh hoạt cho CAN / CAN FD và LIN Kvaser Hybrid 2xCAN/LIN cho phép mỗi kênh được gán độc lập dưới dạng CAN hoặc LIN. Điều này làm cho Kvaser Hybrid 2xCAN / LIN trở thành 'giao diện phổ quát' phải có cho mọi kỹ sư liên quan đến truyền thông ô tô.

 • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO 11898-2) lên đến 1Mbit/s và LIN 2.2A (ISO 17987 Part 1-7) lên đến 20 kbit/s.
 • Hỗ trợ CAN FD lên đến 5Mbit/s (với triển khai lớp vật lý thích hợp).
 • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.