Sản phẩm

Danh mục

Đồng hồ đo điện một pha

Hiển thị kết quả duy nhất

Đồng hồ đo điện một pha MICROTEST 7110/7120

Model: 7110 / 7120

Đồng hồ đo điện một pha 7110 / 7120 của MICROTEST có hệ số đỉnh sóng của dòng điện đầu vào là CF3 / CF9 và có thể đo tất cả các giá trị trong phạm vi đo. Chúng có tốc độ tự động thay đổi nhanh nhất trong số những người thử nghiệm khác cùng cấp và nhịp đo có thể được khóa nhanh chóng để thực hiện phân tích tiêu thụ năng lượng chính xác.