Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Bảng mạch trần của giao diện Leaf Light v2 Kvaser Leaf Light HS v2 CB

Model: EAN: 73-30130-00733-8

Bảng mạch trần của giao diện Leaf Light v2 Kvaser Leaf Light HS v2 CB phổ biến của Kvaser - một giao diện USB-to-CANbus đơn kênh, tốc độ cao.

  • 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi tin nhắn được đánh dấu thời gian với độ chính xác 100 micro giây
  • Hỗ trợ cả định danh 11 bit (CAN 2.0A) và 29 bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.