Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bảng mạch trần của giao diện CAN hoặc CAN FD kênh đôi USBcan Pro 2xHS v2 với khả năng viết kịch bản Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 CB

Model: EAN: 73-30130-00877-9

Bảng mạch trần của giao diện CAN hoặc CAN FD kênh đôi USBcan Pro 2xHS v2 (EAN: 73-30130-00877-9) với khả năng viết kịch bản Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 CB được cung cấp 'bo mạch trần' tức là không có vỏ và do đó có thể được tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

  • Hỗ trợ CAN FD
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active)
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.
  • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.

Bảng mạch trần của giao diện Leaf Light v2 Kvaser Leaf Light HS v2 CB

Model: EAN: 73-30130-00733-8

Bảng mạch trần của giao diện Leaf Light v2 Kvaser Leaf Light HS v2 CB phổ biến của Kvaser - một giao diện USB-to-CANbus đơn kênh, tốc độ cao.

  • 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi tin nhắn được đánh dấu thời gian với độ chính xác 100 micro giây
  • Hỗ trợ cả định danh 11 bit (CAN 2.0A) và 29 bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.