Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy đo LCR để bàn MICROTEST 6375 (20Hz ~ 200kHz)

Model: 6375

Máy đo LCR để bàn MICROTEST 6375 (20Hz ~ 200kHz) được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. LCR Meter MICROTEST 6375 là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.

Máy đo LCR MICROTEST 6376 20Hz ~ 500kHz

Model: 6376 ~ 500kHz

Máy đo LCR MICROTEST 6376 (20Hz ~ 500kHz) được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. MICROTEST 6376 là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.  

LCR Meter MICROTEST 6364

Model: 6364

LCR Meter MICROTEST 6364 được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 100kHz. Độ chính xác đo cao ± 0,05%. Sự khác biệt giữa Máy đô LCR thế hệ mới và LCR Meter thế hệ cũ là tốc độ đo nhanh hơn và độ chính xác đều tăng.

LCR Meter chính xác MICROTEST 6365 (10Hz-200kHz)

Model: 6365

LCR Meter chính xác MICROTEST 6365 được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số kiểm tra từ 10Hz đến 200KHz. Tần số kiểm tra 6365A từ 0,1Hz-200KHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz.

Đồng hồ đo LCR chính xác MICROTEST 6366 (10Hz-500kHz)

Model: 6366

Đồng hồ đo LCR chính xác MICROTEST 6366 được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 500kHz. Độ chính xác đo cao ± 0,05%. Tần số kiểm tra 6366A từ 0,1Hz-500KHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz.

Đồng hồ đo LCR MICROTEST 6367 (10Hz-1MHz)

Model: 6367

Đồng hồ đo LCR MICROTEST 6367 cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 1MHz. Độ chính xác đo cao ± 0,05%. Tần số kiểm tra 6367A từ 0,1,1 GHz-1 MHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz. Nó có thể hiển thị bốn thông số đo đồng thời. MICROTEST 6367 có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.