Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy kiểm tra Hipot MICROTEST 7630 (2 Kênh)

Model: 7630

Máy kiểm tra Hipot MICROTEST 7630 (2 Kênh) là thiết bị kiểm tra 3 trong 1 hỗ trợ các chức năng kiểm tra điện áp chịu đựng AC, điện áp chịu đựng DC và điện trở cách điện.

  • Hipot ACW 5KV/30mA
  • Hipot DCW 6KV/10mA
  • Cách điện 1KV/12000MΩ
  • Thời gian đo (0,1 ~ 999 giây).

Máy kiểm tra Hipot chính xác MICROTEST 7631 (8 Kênh)

Model: 7631

Máy kiểm tra Hipot chính xác MICROTEST 7631 (8 Kênh) là thiết bị kiểm tra 3 trong 1 hỗ trợ các chức năng kiểm tra điện áp chịu đựng AC, điện áp chịu đựng DC và điện trở cách điện.

  • 8 kênh
  • Hipot ACW 5KV/30mA
  • Hipot DCW 6KV/10mA
  • Cách điện 1KV/12000MΩ
  • Thời gian đo (0,1 ~ 999 giây)
  • Hộp mở rộng 7508/7516 (8/16 kênh).