Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 3 kết quả

LCR Meter chính xác MICROTEST 6365 (10Hz-200kHz)

Model: 6365

LCR Meter chính xác MICROTEST 6365 được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số kiểm tra từ 10Hz đến 200KHz. Tần số kiểm tra 6365A từ 0,1Hz-200KHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz.

Đồng hồ đo LCR chính xác MICROTEST 6366 (10Hz-500kHz)

Model: 6366

Đồng hồ đo LCR chính xác MICROTEST 6366 được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 500kHz. Độ chính xác đo cao ± 0,05%. Tần số kiểm tra 6366A từ 0,1Hz-500KHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz.

Đồng hồ đo LCR MICROTEST 6367 (10Hz-1MHz)

Model: 6367

Đồng hồ đo LCR MICROTEST 6367 cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 1MHz. Độ chính xác đo cao ± 0,05%. Tần số kiểm tra 6367A từ 0,1,1 GHz-1 MHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz. Nó có thể hiển thị bốn thông số đo đồng thời. MICROTEST 6367 có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.