Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hệ thống phản ứng sinh học Esco TideXcell ®

Model:

Hệ thống phản ứng sinh học thí điểm Esco TideXcell ® có thể mở rộng tuyến tính chạy trên nguyên tắc "Thủy triều chuyển động". Esco TideXcell ® lý tưởng cho việc mở rộng sinh khối của các tế bào kết dính theo công nghệ sử dụng một lần hoặc sử dụng nhiều lần.

Lò phản ứng sinh học tự động khép kín Esco CelCradle X ® với Máy thu hoạch sử dụng một lần kín

Model:

Lò phản ứng sinh học tự động khép kín Esco CelCradle X ® với Máy thu hoạch sử dụng một lần kín cho các ứng dụng khác nhau như sản xuất vắc xin và liệu pháp tế bào. Esco CelCradle X ® được thiết kế như một lò phản ứng sinh học sử dụng một lần, khép kín và tự động dựa trên nền tảng Tide Motion.