Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 5 kết quả

LCR Meter MICROTEST 6364

Model: 6364

LCR Meter MICROTEST 6364 được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 100kHz. Độ chính xác đo cao ± 0,05%. Sự khác biệt giữa Máy đô LCR thế hệ mới và LCR Meter thế hệ cũ là tốc độ đo nhanh hơn và độ chính xác đều tăng.

LCR Meter chính xác MICROTEST 6365 (10Hz-200kHz)

Model: 6365

LCR Meter chính xác MICROTEST 6365 được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số kiểm tra từ 10Hz đến 200KHz. Tần số kiểm tra 6365A từ 0,1Hz-200KHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz.

Đồng hồ đo LCR chính xác MICROTEST 6366 (10Hz-500kHz)

Model: 6366

Đồng hồ đo LCR chính xác MICROTEST 6366 được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 500kHz. Độ chính xác đo cao ± 0,05%. Tần số kiểm tra 6366A từ 0,1Hz-500KHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz.

Đồng hồ đo LCR MICROTEST 6367 (10Hz-1MHz)

Model: 6367

Đồng hồ đo LCR MICROTEST 6367 cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Tần số thử nghiệm từ 10Hz đến 1MHz. Độ chính xác đo cao ± 0,05%. Tần số kiểm tra 6367A từ 0,1,1 GHz-1 MHz, tần số kiểm tra thấp nhất từ ​​0,1Hz. Nó có thể hiển thị bốn thông số đo đồng thời. MICROTEST 6367 có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.  

Máy đo LCR tần số cao MICROTEST 6630 (10Hz ~ 3MHz)

Model: 6630

Máy đo LCR tần số cao MICROTEST 6630 cung cấp bảy tùy chọn tần số (10 Hz đến 1/3/5/10/20/30 / 50MHz), phù hợp với các phép đo LCR của tín hiệu AC. Thiết bị hỗ trợ các khả năng kết nối PC RS232, USB, LAN và GPIB để cải thiện đáng kể hiệu quả thiết kế và kiểm tra.