Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị 1–6 của 11 kết quả

Máy phân tích trở kháng MICROTEST 6377 20Hz ~ 1 MHz

Model: 6377

Máy phân tích trở kháng MICROTEST 6377 20Hz ~ 1 MHz được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. MICROTEST 6377 là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.

Thiết bị phân tích trở kháng MICROTEST 6378 20Hz ~ 5 MHz

Model: 6378

Thiết bị phân tích trở kháng MICROTEST 6378 20Hz ~ 5 MHz trình kiểm tra thành phần được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Nó là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.

Máy phân tích tổng trở MICROTEST 6379 20Hz ~ 10 MHz

Model: 6379

Máy phân tích tổng trở MICROTEST 6379 20Hz ~ 10 MHz được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. MICROTEST 6379 là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.

Máy phân tích trở kháng chính xác MICROTEST 6632 10Hz ~ 50MHz

Model: 6632

Máy phân tích trở kháng chính xác MICROTEST 6632 có bảy tùy chọn tần số (10 Hz đến 1/ 3/ 5/ 10/ 20/ 50 MHz). Chức năng phân tích mạch tương đương hỗ trợ 7 mô hình tham số khác nhau (ba yếu tố, bốn yếu tố), Nó có thể giúp khách hàng mô hình trở kháng so với đặc tính tần số. MICROTEST 6632 6632 điện áp phân cực DC dòng điện 0 đến ± 40V / ± 100mA.

Máy đo LCR để bàn MICROTEST 6375 (20Hz ~ 200kHz)

Model: 6375

Máy đo LCR để bàn MICROTEST 6375 (20Hz ~ 200kHz) được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. LCR Meter MICROTEST 6375 là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.

Máy đo LCR MICROTEST 6376 20Hz ~ 500kHz

Model: 6376 ~ 500kHz

Máy đo LCR MICROTEST 6376 (20Hz ~ 500kHz) được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. MICROTEST 6376 là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.