Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy kiểm tra xung động MICROTEST 7720 5kV 8 kênh

Model: 7720

Máy kiểm tra xung động MICROTEST 7720 5kV 8 kênh cung cấp việc so sánh các hàm dạng sóng, ví dụ: Vùng dưới tỷ lệ đường cong, Tỷ lệ kích thước vùng, Chênh lệch thời gian điện áp; và bạn có thể sử dụng con trỏ để chọn phạm vi so sánh mong muốn để bao gồm tất cả các khác biệt về dạng sóng được tạo bởi tính chất điện sau đó phát hiện một thành phần bị lỗi.

Máy thử xung điện MICROTEST 7713 10kV 2 kênh

Model: 7713

Máy thử xung điện MICROTEST 7713 10kV 2 kênh là máy thử cuộn dây 10KV 2 kênh và có thể đo độ tự cảm xuống 0,5uH; cũng như phóng đại sóng hài tần số cao để ngăn chặn sự chập chờn giữa các lớp của cuộn dây. Corona nhẹ xảy ra giữa các cuộn dây sẽ tạo ra sóng hài với biên độ nhỏ và tần số cao (> 10 MHz).