Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy ly tâm lạnh để bàn Esco Versati ™

Model:

Máy ly tâm lạnh để bàn Esco Versati ™ là máy ly tâm công suất trung bình được sử dụng để tách các mẫu nhạy cảm với nhiệt độ mililit. Thiết bị ly tâm lạnh để bàn Esco Versati ™này hoạt động bằng cách quay các mẫu được tải ở nhiều loại rôto khác nhau ở tốc độ cao. Nó trải qua một quá trình ly tâm liên quan đến việc sử dụng lực ly tâm để tách các hạt hoặc đại phân tử.
 • Các mẫu chất lỏng dung tích lớn
 • Làm lạnh (-20 ° C đến 40 ° C)
 • Hệ thống thông báo âm thanh và hình ảnh
 • Các tính năng an toàn vượt trội
 • Các rôto góc cố định và rôto xô xoay có sẵn
 • Kích thước (WxDxH): 715 x 528 x 373 mm.

Máy ly tâm thông gió để bàn Esco Versati ™

Model:

Máy ly tâm thông gió để bàn Esco Versati ™ là máy ly tâm công suất trung bình được sử dụng để tách các hỗn hợp hoặc mẫu không đồng nhất mililit. Esco Versati ™ hoạt động bằng cách quay các mẫu được tải ở nhiều loại rôto khác nhau ở tốc độ cao. Nó trải qua một quá trình ly tâm liên quan đến việc sử dụng lực ly tâm để tách các hạt hoặc đại phân tử.
 • Các mẫu chất lỏng dung tích lớn
 • Nhiệt độ thông gió
 • Hệ thống thông báo âm thanh và hình ảnh
 • Các tính năng an toàn vượt trội
 • Các rôto góc cố định và rôto xô xoay có sẵn
 • Cài đặt thời gian quay lên đến 99 giờ 59 phút 10 giây
 • Kích thước (WxDxH): 438 x 532 x 374 mm.

Máy ly tâm lạnh siêu nhỏ Esco Versati ™

Model:

Máy ly tâm lạnh siêu nhỏ Esco Versati ™ là một thiết bị phòng thí nghiệm được sử dụng để tách các hỗn hợp hoặc mẫu không đồng nhất nhạy cảm với nhiệt độ microlit. Máy ly tâm vi mô Esco Versati ™ này hoạt động bằng cách quay các mẫu được nạp trong rôto ở tốc độ cao. Nó trải qua một quá trình ly tâm liên quan đến việc sử dụng lực ly tâm để tách các hạt hoặc đại phân tử.
 • Các mẫu chất lỏng dung tích nhỏ
 • Làm lạnh (-20 ° C đến 40 ° C)
 • Hệ thống thông báo âm thanh và hình ảnh
 • Các tính năng an toàn vượt trội
 • Cài đặt thời gian quay lên đến 99 giờ 59 phút 10 giây
 • Kích thước (WxDxH): 280 x 563 x 294 mm.

Máy ly tâm thông gió siêu nhỏ Esco Versati ™

Model:

Máy ly tâm thông gió siêu nhỏ Esco Versati ™ là một thiết bị phòng thí nghiệm được sử dụng để tách các mẫu không đồng nhất microlit. Thiết bị máy ly tâm vi mô Esco Versati ™ này hoạt động bằng cách quay các mẫu được nạp trong rôto ở tốc độ cao. Nó trải qua một quá trình ly tâm liên quan đến việc sử dụng lực ly tâm để tách các hạt hoặc đại phân tử.
 • Các mẫu chất lỏng dung tích nhỏ
 • Nhiệt độ môi trường xung quanh
 • Hệ thống thông báo âm thanh và hình ảnh
 • Các tính năng an toàn vượt trội
 • Cài đặt thời gian quay lên đến 99 giờ 59 phút 10 giây
 • Kích thước (WxDxH): 280 x 389 x 304 mm.