Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy phân tích trở kháng MICROTEST Dòng 6632S (10Hz ~ 50MHz)

Model: 6632-1S/3S/5S/10S/20S/30S/50S

Máy phân tích trở kháng MICROTEST 6632S cung cấp dải tần rộng từ 10Hz đến 50 MHz để đo đặc tính trở kháng của các bộ phận và vật liệu.

 • Dải tần số: DC, 10Hz đến 1/3/5/10/20/30 MHz/50 MHz
 • Độ chính xác cơ bản lên tới ±0,08% (điển hình ±0,05%)
 • Phân tích mạch tương đương
 • Kiểm soát mức độ tự động (ALC)
 • Trở kháng đầu ra 25Ω/100Ω, có thể chuyển đổi
 • Hỗ trợ chế độ đồng hồ và chế độ danh sách, chế độ quét
 • Điện áp phân cực DC tích hợp ± 12V
 • Tốc độ đo cực cao < 3ms
 • Chức năng hiệu chỉnh mạch hở/ngắn mạch/tải
 • Hàm so sánh
 • Chức năng phân loại BIN
 • Tích hợp tính thấm-μr
 • Tích hợp hằng số điện môi-εr.

Máy phân tích trở kháng MICROTEST 6377 20Hz ~ 1 MHz

Model: 6377

Máy phân tích trở kháng MICROTEST 6377 20Hz ~ 1 MHz được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. MICROTEST 6377 là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.

Thiết bị phân tích trở kháng MICROTEST 6378 20Hz ~ 5 MHz

Model: 6378

Thiết bị phân tích trở kháng MICROTEST 6378 20Hz ~ 5 MHz trình kiểm tra thành phần được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. Nó là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.

Máy phân tích tổng trở MICROTEST 6379 20Hz ~ 10 MHz

Model: 6379

Máy phân tích tổng trở MICROTEST 6379 20Hz ~ 10 MHz được cung cấp với độ chính xác và tốc độ cao. MICROTEST 6379 là một tiện ích chi phí và đa chức năng và có thể thực hiện kiểm tra thành phần hoàn toàn.

Máy phân tích trở kháng chính xác MICROTEST Dòng 6632 (10Hz ~ 50MHz)

Model: 6632-1/3/5/10/20/30/50

Máy phân tích trở kháng chính xác MICROTEST Dòng 6632 cung cấp dải tần số rộng từ 10Hz đến 50 MHz, với đa dạng đại lượng thông số đo bao gồm: |Z|, |Y|, θ, X, R, G, B, L, D, Q, DCR, C, ESR, ε và μr. Vì vậy MICROTEST 6632 phù hợp với nhiều ứng dụng đo và phân tích trở kháng của bạn.

 • Dải tần số: DC, 10Hz đến 1/3/5/10/20/30 MHz/50 MHz
 • Độ chính xác cơ bản lên tới ±0,08% (điển hình ±0,05%)
 • Kiểm soát mức độ tự động (ALC)
 • Trở kháng đầu ra 25Ω/100Ω, có thể chuyển đổi
 • Hỗ trợ chế độ đồng hồ và chế độ danh sách, chế độ quét
 • Điện áp phân cực DC tích hợp ± 12V
 • Tốc độ đo cực cao < 3ms
 • Chức năng hiệu chỉnh mạch hở/ngắn mạch/tải
 • Hàm so sánh
 • Chức năng phân loại BIN
 • Tích hợp tính thấm-μr
 • Tích hợp hằng số điện môi-εr.