Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy đo khí Formaldehyde HFX205-100

Model: HFX205-100

Máy đo khí Formaldehyde - Máy báo khí độc HCHO HFX205-100 được thiết kế để phát hiện formaldehyd trong không khí. Máy đo Formaldehyd HFX205-100 biểu thị nồng độ formaldehyd tại chỗ do đó tránh được việc phân tích tốn kém thời gian và tốn kém trong các phòng thí nghiệm. Máy đo Formaldehyd HFX205-100 hoạt động với cảm biến cơ điện và được thiết kế để xác định giới hạn cho phép hiện tại. Một phép đo có thể được thực hiện trong ít hơn 30 giây.
 • Phạm vi Formaldehyd: 0…100 ppm
 • Thời gian phản ứng ngắn
 • Hiển thị thời gian thực
 • Lưu trữ dữ liệu thủ công và tự động
 • USB tốc độ cao
 • Phần mềm để truyền dữ liệu trực tuyến.

Máy đo nồng độ Formaldehyde HFX205

Model: HFX205

Máy đo nồng độ Formaldehyde - Máy báo khí độc HCHO HFX205 được thiết kế để phát hiện formaldehyd trong không khí. Máy đo Formaldehyd HFX205 biểu thị nồng độ formaldehyd tại chỗ do đó tránh được việc phân tích tốn kém thời gian và tốn kém trong các phòng thí nghiệm. Máy đo Formaldehyd HFX205 hoạt động với cảm biến cơ điện và được thiết kế để xác định giới hạn cho phép hiện tại. Một phép đo có thể được thực hiện trong ít hơn 30 giây.
 • Phạm vi Formaldehyd: 0…10 ppm
 • Thời gian phản ứng ngắn
 • Hiển thị thời gian thực
 • Lưu trữ dữ liệu thủ công và tự động
 • USB tốc độ cao
 • Phần mềm để truyền dữ liệu trực tuyến.